Skip to content Skip to footer

Thông điệp từ
Hội đồng Quản trị

"Sự phát triển không ngừng của Kinh tế - Xã hội và nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp thúc đẩy VNO GROUP luôn sáng tạo và cải tiến mỗi ngày. Chúng tôi lấy chất lượng dịch vụ của mình để cạnh tranh và tự hào. Với đội ngũ lãnh đạo hơn 17 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bất động sản, nhiều thị trường và phân khúc đa dạng, chúng tôi tự tin có đủ cơ sở nhân sự và tiềm lực tài chính để đạt được mục tiêu kinh doanh đề ra. Nhằm hướng đến đưa VNO GROUP trở thành thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực Bất động sản với mô hình dịch vụ khép kín tại Tp.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung."
Ông Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT VNO Group.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Amuli